អំពី​ពួក​យើងី

ក្រុមហ៊ុន អ៊ីមភៀរៀល ស្តារ សូឡា (ខេមបូឌា)ឯ.កបានបើកដំណើរការនៅខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០២០ មានទីតាំងស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា។ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានផលិតឡើងអំពីការបំលែងថាមពលប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ អភិវឌ្ឍន៍ផលិតកោសិកាសូឡានិងម៉ូឌុល។មូលដ្ធាននេះត្រូវបានគ្រប់ដណ្តប់លើផ្ទៃដីចំនួន៥០ហិចតាដែលជាម្ចាស់ខ្សែរសង្វាត់ផលិតកម្មកោសិកាពន្លឺស្វ័យប្រតិកម្ម៣.៣ជីហ្គាវ៉ាត់និងខ្សែរបណ្តាញម៉ូឌុល៣.៥ជីហ្គាវ៉ាត់។ ការផ្តល់ជូននូវផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលមានគុណភាពខ្ពស់ពីប្រទេសចិន សហរដ្ឋអាមេរិក ជប៉ុន អាឡឺម៉ង់ ឥណ្ឌា មិចសិច និង ប្រទេសប្រេស៊ីល។ និងប្រទេសដ៏ទៃទៀតដើម្បីលើកកំពស់ដល់ការសំរេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពសកល។


Unity · Practicality · Profession · Efficiency !